Parafia pw. Św. Józefa
Ogłoszenia Parafialne
16 czerwca 2024 r.XI Niedziela zwykła    Zapraszamy na  Nabożeństwa do Serca Pana Jezusa, które są odprawiane - w dni powszednie o godz. 18.30, a w niedziele o godz. 19.00. W czerwcu Msza Św. wieczorna oraz  nabożeństwa  w kościele górnym....

wiecej

Strona na Facebook

Odwiedź nas na Facebooku

Kontakt

Parafia pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.
ul. Helenowska 3
05-804 Pruszków
kancelaria: 22 728 19 92
tel. i fax proboszcz: 22 728 44 93

Konto parafialne Bank PEKAO SA
16 1240 6380 1111 0000 5113 5001

www.sw-jozef.pl

Chór Parafialny

    Chór powstał w 2004 roku. Od tego  czasu wiele razy zmieniali się chórzyści i dyrygenci.
   Obecnie dyrygentem jest Aleksandra Dorszewska, a opiekunem ks. Łukasz Szlak. Ola na każdej próbie dzieli się z nami swoją pasją do  muzyki i śpiewu. Chętnie odświeża znany już nam repertuar i uczy go nowych chórzystów, a także wprowadza wiele nowych utworów klasycznych,  polskich, łacińskich, angielskich.
   Chór nasz czynnie uczestniczy w uroczystościach parafialnych, ubogacając śpiewem liturgię, zwłaszcza podczas Triduum Paschalnego, Świąt Bożego Narodzenia, Bożego Ciała.
   Do naszego zespołu należy obecnie około 25 osób w różnym wieku. Łączy nas miłość do muzyki, chęć wspólnego śpiewania i poprzez ten śpiew jeszcze pełniejszego uwielbienia Pana Boga.
    Próby odbywają się raz w tygodniu – w niedzielę o 18.00 w sali parafialnej. W czasie prób pod kierunkiem dyrygenta powtarzany jest repertuar i rozczytywane są nowe utwory. Technikę śpiewu szlifujemy podczas rozśpiewki, a potem Ola przemyca nam do utworów to, co trenowaliśmy na rozgrzewce.
 
    Trzeba dodać, że większość chórzystów to amatorzy, którzy nigdy nie zajmowali się  muzyką zawodowo. Dla tych, którzy nie znają nut, również nie ma przeszkód aby dołączyli do naszego grona. Przed próbą każdy chórzysta otrzymuje maila z linkami do nut i nagranej melodii aby mógł uczyć się w domu z komputerem swojego głosu.

    Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. Z radością powitamy każdego, kto zechce do nas dołączyć. Ważna jest chęć wspólnej modlitwy śpiewem, a rozwój umiejętności nastąpi z czasem.

Kościół Domowy

Do kręgu Kościoła Domowego w naszej parafii należy 4 - 7 małżeństw. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w domach uczestników. W ramach spotkań mieści się modlitwa, czytanie słowa Bożego, dzielenie się nim, postanowienia wynikające z formacji Kościoła Domowego, które realizowane są w czasie pomiędzy poszczególnymi spotkaniami.

     W naszej parafii są cztery kręgi Domowego Kościoła.

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami - darami. Są to codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

źródło: Anna i Jacek Nowakowie

Krąg Biblijny

    Jesteśmy grupą osób pragnących poznawać i zgłębiać Słowo Boże poprzez wspólne czytanie Pisma Świętego. Spotykamy się raz w tygodniu, na ok. 1,5 godz., w poniedziałki o godz.19.00 w Salce Św. Stanisława Kostki. Naszym opiekunem jest  ks. Paweł Daszczyński. Forma naszych spotkań ulega zmianom w zależności od ustaleń grupy, jednak zawsze w centrum pozostaje Biblia. Ewolucjom podlega tylko czy czytamy więcej rozdziałów z ksiąg Starego Testamentu, czy skupiamy się bardziej na Ewangelii.
    Zwykle podczas naszych spotkań odczytujemy rozdział z jednej z ksiąg Starego Testamentu, a większość czasu poświęcamy wspólnemu rozważaniu treści Ewangelii, która przewidziana jest na najbliższą niedzielę. W ten sposób staramy się przygotować do głębszego zrozumienia i przeżycia niedzielnej liturgii słowa. Najpierw ktoś z nas czyta wskazany fragment, a potem każdy robi to sam w ciszy. Dalej osoby chętne przedstawiają jak ten fragment rozumieją, co szczególnie do nich przemawia lub wręcz przeciwnie mówią, co jest niezrozumiałe, niejasne i jak można by odnieść go do własnego życia. Moderatorem naszych spotkań jest Ksiądz Opiekun, który rozwiewa nasze wątpliwości, odpowiada na pytania i wyjaśnia Słowo Boże. Naszym celem jest zapoznanie się z całą Biblią. Wspólne czytanie kończymy modlitwą i błogosławieństwem kapłańskim.
   Czasami spotykamy się w luźniejszej atmosferze na agapie – przy ciastku i kawie, aby po prostu pobyć ze sobą i lepiej się poznać. Bierzemy również czynny udział w życiu naszej Parafii poprzez przygotowanie i dekorację Grobu Pańskiego, czy jednego z ołtarzy na uroczystość Bożego Ciała oraz uczestnictwo w ważnych wydarzeniach kościelnych.
Nasz profil na FB https://www.facebook.com/KBPruszkow

  Zapraszamy wszystkich chętnych  do Kręgu Biblijnego, aby dzielić się Słowem i sobą.

Ministranci i lektorzy

Misja Św. Teresy

   Misja św. Teresy od Dzieciątka Jezus jest ogólnoświatowym ruchem modlitwy za kapłanów, który powstał we Francji w Lisieux w latach 70. ubiegłego wieku.  Przy naszej parafii funkcjonuje od stycznia 2017 r., po goszczeniu w naszej parafii ks. dr. Ludwika Nowakowskiego, moderatora Misji św. Teresy w Polsce.
Każdy uczestnik Misji otacza opieką modlitewną konkretnego (wyznaczonego przez Sekretariat Misji) księdza – znanego mu tylko z imienia, ew. stopnia święceń lub rodzaju zakonu. W ramach swego zobowiązania uczestnik Misji odmawia codziennie modlitwę do Matki Bożej Kapłanów, a inne modlitwy czy ofiary dowolnie wedle swego uznania.
Spotkania wspólnotowe – formacyjne dla członków Misji są nieobowiązkowe (choć naprawdę warto w nich uczestniczyć!) i odbywają się raz w miesiącu – w każdą drugą sobotę miesiąca po Mszy św. o g. 18, a w maju, czerwcu i październiku dodatkowo po wieczornym nabożeństwie. Są one okazją do wzajemnego ubogacania się świadectwami, wspólnej modlitwy oraz rozważań treści katechezy formacyjnej skupionej zwykle na „Małej Drodze” św. Teresy od Dzieciątka Jezus. To właśnie duchowość „Małej Drogi” św. Tereski i szukanie drogi do świętości w swoim powołaniu stanowi charyzmat Misji. Więcej informacji o ruchu na stronie internetowej http://www.misjateresy.pl

Młode Skrzydło

    Doświadczenie Światowych Dni Młodzieży w Polsce (wakacje 2016) było tak wielkie, że nie mogliśmy pozwolić, aby przeszło przez nasze życie bez pozostawienia śladu. Dni w Diecezjach pokazały nam jak wiele możemy, gdy działamy razem, jaki ma na nas wpływ nawet zwykłe przebywanie ze sobą.


    Dlatego powstała wspólnota Młode Skrzydło. Tak, tylko jedno! Drugie skrzydło odnajdujemy w naszej siostrze czy bracie. Ta grupa ma być dla nas gniazdem – bezpiecznym miejscem wzrostu, wzajemnego wsparcia i rozwijania skrzydeł, aby żyć w pełni, do czego jesteśmy zaproszeni przez samego Boga. Chcemy dbać o to aby mieć wyjątkowy „co-dzień”.
    Czerpiąc od Boga chcemy po prostu ŻYĆ Z POLOTEM!

     Zapraszamy starszych gimnazjalistów, uczniów szkół średnich i studentów! Dla wszystkich starczy miejsca!
     Szczegóły wspólnoty, terminy spotkań i kontakt znajdziecie na www.KuzniaSerca.pl

Odnowa w Duchu Świetym - grupa modlitewna

Odnowa w Duchu Świętym „Zjednoczeni w Duchu”

      13 marca 2008 roku pod wpływem przeżyć duchowych doświadczonych podczas rekolekcji wielkanocnych, które w dniach 2- 5 marca prowadził w naszej parafii o. Remigiusz Recław wraz z zespołem wokalno-ewangelizacyj­nym „Mocni w Duchu”, zostało zainicjowane spotkanie grupy modlitewnej Odnowy w Duchu Świętym. Na początku było około 30 osób. Opiekunem duszpasterskim grupy został ks. Wojciech Tomczyszyn, który sprawował opiekę duchową do sierpnia 2010 r. Dziękujemy, Księże Wojciechu za opiekę, życząc dużo łask Bożych i życzliwości ludzi w nowym miejscu.
    Nowym opiekunem duszpasterskim we wrześniu 2010 roku został ks. Krystian Grzyb, który był opiekunem do sierpnia 2014 r., kiedy to dekretem biskupa został powołany do służby Panu Bogu i kościołowi do innej parafii. Dziękujemy, Księże Krystianie za wszystko, życząc Błogosławieństwa Bożego na każdy dzień.

    Od września 2014 roku, opiekę duszpasterską sprawował  ks. Mariusz Figura. Dziękujemy, Księże  Mariuszu za wspólne chwile i życzymy Błogosławieństwa Bożego w dalszej posłudze kapłańskiej.

    Nowym opiekunem duszpasterskim we wrześniu 2016 roku, decyzją Księdza Proboszcza, został  ks. Krystian Bondarowski. Był opiekunem przez cztery lata.

Od września 2019 roku opiekunem Wspólnoty został Ksiądz Łukasz Szlak.

   Spotykamy się regularnie raz w tygodniu w czwartki na Mszy świętej o godzinie 19.00, po której uczestniczymy w  spotkaniu modlitewnym w salce w dolnym kościele. Staramy się pogłębić osobistą relację z Panem Jezusem, który dla każdego z nas jest Panem i Zbawicielem. Czynimy to poprzez modlitwę uwielbienia, dziękczynienia, śpiew i systematyczne rozważanie Słowa Bożego. Naszą modlitwę  ubogacamy śpiewem i  muzyką. W każdy trzeci czwartek po Mszy św. o godz. 19.00 spotykamy się z Jezusem, adorując Pana w Najświętszym Sakramencie, a w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 15.00 – przed Najświętszym Sakramentem na Koronce  do Miłosierdzia Bożego.
Podejmujemy modlitwę duchowej adopcji dziecka poczętego – zagrożonego, a także włączamy się w „Warszawskie Jerycho”, które organizowane jest w tygodniu poprzedzającym Dzień Świętości Życia w intencji obrony życia nienarodzonych. Jego głównym elementem jest nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu. Nasza grupa włącza się w dyżur modlitewny.
Nasza diakonia wokalno-muzyczna posługuje według potrzeb podczas wieczornych niedzielnych mszy świętych. Ponadto włączamy się w inicjatywy naszego kościoła,  między innymi przygotowując i dekorując jeden z ołtarzy na  procesję w czasie Bożego Ciała.
Bracia i siostry naszej grupy pogłębiają relację z Panem Jezusem, uczestnicząc w rekolekcjach wyjazdowych organizowanych przez ośrodki rekolekcyjne, między innymi w Magdalence. Dbamy także o relacje między uczestnikami naszej grupy na wyjazdowych całodniowych spotkaniach w „Dniu Jedności”, uczestnicząc w Mszy świętej, modlitwie przynależnej określonym porom dnia, jak również ciesząc się sobą podczas wspólnego stołu, poznając dary i charyzmaty sióstr i braci. Bierzemy udział w kongresach i corocznych czuwaniach Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie.
Spotkania Naszej Grupy „Zjednoczeni w Duchu” owocują żywą wiarą w codziennym  życiu w domu i pracy, tym bardziej, że część naszej wspólnoty to małżeństwa.

Nie jest ważne jednak, ile masz lat ani co robisz na co dzień. Jeżeli chcesz być jednym z nas i doświadczyć miłości Jezusa Chrystusa, to czekamy na Ciebie - Przyjdź!

Spotykamy się w czwartki  na Mszy świętej wieczornej

Strona internetowa Odnowy w Duchu Św.

Otwarta Dłoń

Wspólnota Otwarta Dłoń

Caritas „Otwarta Dłoń”
Św. Augustyn powiedział: „ człowiek będzie sądzony z miłości, a na sądzie pokaże swoje dłonie,otwarte dłonie i to,co w nich będzie,stanie się decydującym…”


OTWIERAMY  WIĘC  NASZE DŁONIE  DLA TYCH, KTÓRZY  DO NAS  WYCIĄGAJĄ  SWOJE  Z PROŚBĄ O  POMOC!!!

        Pomagać możemy na wiele sposobów , my  wybraliśmy następujące formy:

        - karmimy głodnych,

        - pośredniczymy w przekazywaniu
                                                         odzieży, obuwia, mebli,
                                                          sprzętu RTV i AGD,
                                                          artykułów gospodarstwa domowego
                                                          i innych darów .

    
        -  wspieramy chore,samotne osoby                                                               
                                                           robiąc im zakupy,
                                                           odwiedzając w szpitalu,
                                                           dowożąc do lekarza lub na zabiegi.
        - pomagamy
                                         w rozwiązywaniu trudnych,życiowych problemów,
                                         w redagowaniu urzędowych pism,

      
 JEŚLI  CHCESZ  POMAGAĆ  LUB POTRZEBUJESZ POMOCY  
  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI .

   Jesteśmy do Waszej dyspozycji
                      
                                     - pod nr telefonu  502 246 492 od poniedziałku do piątku
                                                             w godz 13.00-17.00  
   
Opiekunem naszej wspólnoty jest ks. proboszcz –Dariusz Boguszewski

                                                       SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!                                   

Rodziny Nazaretanskie

Wspólnota Ruchu Rodzin Nazaretańskich przy naszej parafii liczy 7 osób. W grupie tej jest duża otwartość na przekaz duchowy.
Każdy może w naszej wspólnocie się odnaleźć.
Jest ona miejscem spotkania dla tych, którzy już Boga "odnaleźli" i tych, którzy dopiero Go szukają.
Ruch skupia ludzi wszystkich stanów i w każdym wieku.
  Duchowość Ruchu zapisana jest w Testamencie Chrystusa z Krzyża . Członkowie Ruchu podejmując wolę Zbawiciela zawartą w Jego słowach „Oto Matka twoja”(J19,27), za przykładem św. Jana Apostoła, pragną żyć w komunii z Maryją i w tej komunii upatrują drogę do pełnego zjednoczenia z Chrystusem. Na tej drodze stałym pokarmem dla członków Ruchu jest Słowo Boże i Eucharystia
  Wzorem dla członków Ruchu jest życie Świętej Rodziny w Nazarecie. Uczy ono, że świętość realizuje się w codzienności przeżywanej z Bogiem
   Duchowość Ruchu czerpie inspiracje z duchowości karmelitańskiej, a zwłaszcza z „małej drogi” św. Teresy od Dzieciątka Jezus, z duchowości św. Maksymiliana Marii Kolbego, z orędzia Bożego Miłosierdzia przekazanego przez Św. Faustynę Kowalską oraz z nauczania sługi Bożego Jana Pawła II i jego osobistego zawierzenia Maryi.
 

Animator: Irena Banach (tel. 22 728 21 16)

Schola dziecięca

 

SCHOLA DZIĘCĘCA - "JÓZEFOWE WIÓRKI"

 Scholka dziecięca „Józefowe Wiórki”, do której obecnie należy około 40 dzieci w wieku od 6 do 13 lat, działa w parafii p.w. św. Józefa w Pruszkowie od 2003 roku. Schola zajmuje się oprawą muzyczną Mszy świętej niedzielnej o godz. 11:30 oraz innych uroczystości, takich jak Msze święte, podczas których udzielana jest Pierwsza Komunia Święta oraz rocznice Pierwszej Komunii. Do naszej modlitwy śpiewem przygotowujemy się w czasie sobotnich prób.
    Bierzemy również udział w koncertach (m.in. podczas festynów parafialnych) oraz przeglądach piosenek i pieśni religijnych organizowanych przez inne parafie (m.in. Grodzisk Mazowiecki, Międzyborów), a także festiwalach piosenki chrześcijańskiej. W czerwcu 2007 r. wzięliśmy udział w II OGÓLNOPOLSKIM EKUMENICZNYM FESTIWALU TWÓRCZOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ „KAIROS", organizowanym przez Dom Kultury Włochy w Warszawie. W swojej kategorii wiekowej zdobyliśmy tam Pierwszą nagrodę.
   We wrześniu 2008 r. nagraliśmy materiał, a od listopada 2009 mogliśmy cieszyć się wydaniem naszej pierwszej płyty.
Dla dzieci ze scholki organizowane są jednodniowe wycieczki oraz dłuższe wyjazdy wakacyjne i feryjne.
    Wszystkie dzieci chętne włączyć się w nasz śpiew, czy granie na instrumentach, zapraszamy na próby w każdą sobotę o godzinie 10 w salce przy kościele (wejście od strony studni oligoceńskiej).

Śpiewnik z piosenkami wykonywanymi przez scholę:

Teksty piosenek.pdf

Wspolnota Krwi Chrystusa

Wspólnota Krwi Chrystusa
Jest to ruch, który skierowany jest do wszystkich wiernych, szczególnie świeckich: dzieci, młodzieży i dorosłych. Duchowość tej wspólnoty jest zawarta w Tajemnicy Paschalnej Chrystusa, w Jego przelanej Krwi obrazującej nieskończoną Miłość Boga do człowieka.
Spotkania wspólnoty odbywają się w dwojaki sposób:
1.    W ostatni czwartek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00 (18.30 – 19.00) – modlitwa połączona z Litanią do Najdroższej Krwi Chrystusa ( z wyjątkiem MAJA, CZERWCA i PAŹDZIERNIKA)
2.    Cotygodniowe wtorkowe spotkania z rozważaniem Słowa Bożego, oraz  modlitwy uwielbienia, dziękczynienia.

Wspólnota istnieje już od ponad roku, w spotkaniach bierze udział ok. 10 osób.
ZAPRASZAMY do wspólnej modlitwy i rozważania Słowa Bożego

Zespół muzyczny

Zespół DeGlor
"Ad maiorem Dei gloriam" - dewiza św. Ignacego Loyoli czyli "na większą chwałę Bożą" - to zawołanie, które określa naszą działalność. Chcemy poprzez muzykę, śpiew i modlitwę wprowadzać tę dewizę nie tylko w swoim życiu ale przede wszystkim w tych, którzy słuchając nas będą przemieniać swoje życie tak, aby prawdziwie w nich zajaśniała Chwała Boża.
Witryna zespołu:

 

Żywy Różaniec

"Żywy Różaniec" jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego "Ojcze nasz" 10 "Zdrowaś Maryjo" i jednego "Chwała Ojcu". Każda "Żywa Róża" składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy "zmianie tajemnic". Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej "Żywej Róży" były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwudziestu. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie "Żywej Róży" odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Przy dokonywaniu zmian uważamy, żeby co miesiąc każdy uczestnik tej modlitwy miał do rozważenia kolejna tajemnicę. Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc. Takie zasady obowiązują przy organizowaniu "Żywych Róż" na całym świecie.

W naszej parafii, spotykamy się na modlitwie Różańcowej, by modlić się w naszych wspólnych intencjach.

Pierwsza niedziela w miesiącu jest to dzień spotkań członków Żywego Różańca na wspólnej modlitwie przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Spotykamy się o godz. 17.00. Rozważamy tajemnice Różańca w modlitwie, oraz przybliżamy wartość Różańca na podstawie historii, tego co o tej modlitwie mówili święci, papieże i inni.

Zachęcamy wszystkich - dorosłych, młodzież i dzieci do umiłowania modlitwy Różańcowej i włączania się do Kółek Żywego Różańca.