Ogłoszenia Parafialne
I Niedziela Adwentu 29 listopada 2015 r.    U ministrantów przy wyjściu z kościoła, jest  prasa katolicka. W Gościu Niedzielnym   między innymi warto przeczytać: „Klapki z oczu” - o przyspieszonym kursie zdrowego rozsądku, jaki przechodzi...

wiecej

Kontakt

Parafia pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.
ul. Helenowska 3
05-804 Pruszków
kancelaria: (022) 728-19-92
tel. i fax proboszcz: (022) 728-44-93

Konto parafialne Bank PEKAO SA
16 1240 6380 1111 0000 5113 5001

www.sw-jozef.pl

Rok Miłosierdzia Bożego

 

I Niedziela Adwentu

29 listopada 2015 r.

Czytanie z księgi Proroka Jeremiasza (Jr 33,14-16)
Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana - kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością.


REFREN: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę


Daj mi poznać, Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.


Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
pokornych uczy dróg swoich.


Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski
dla strzegących Jego praw i przymierza.
Bóg powierza swe zamiary tym, którzy się Go boją,
i objawia im swoje przymierze.


Czytanie z Pierwszego Listu Św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan (1 Tes 3,12-4,2)
Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu - jak już postępujecie - stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa.


Ewangelia według Św. Łukasza  (Łk 21,25-28.34-36)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.

Grafik na 29 listopada  2015 r. I Niedziela Adwentu
Godz.   7.00 - ks. Proboszcz
Godz.   8.30 - ks. Senior
Godz. 10.00 - ks. Piotr
Godz. 11.30 - ks. Krystian
Godz. 13.00 - ks. Marcin
Godz. 18.00 - ks. Marcin
Godz. 19.30 - ks. Piotr

Msze św. w niedziele i święta

 W niedziele i święta:

7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (z udziałem dzieci), 13.00 oraz 18.00 i 19.30

W okresie wakacji  w niedzielę i święta nie ma Mszy św. o godzinie 18.00.

Dnia 25 grudnia w Święta Bożego Narodzienia oraz 1 stycznia w Nowy Rok - nie ma Mszy św. o godzinie 7.00

W dni powszednie:

7.00, 7.30, 8.00 oraz 18.00 i 19.00

W okresie wakacji  nie ma Mszy św. o godzinie 7.30 i 18.00.

Kancelaria Parafii  czynna:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek w godzinach 9.00 - 10.00 oraz 16.00 - 18.00

W soboty niedziele i święta - kancelaria nieczynna.

tel. 0(22)728-19-92 w godzinach urzędowania.

Rok Miłosierdzia Bożego

obrazek

Dodano: 28.11.2015 godz. 22:39

FRANCISZEK BISKUP RZYMU SŁUGA SŁUG BOŻYCH DO WSZYSTKICH, KTÓRZY BĘDĄ CZYTAĆ TEN LIST ŁASKA, MIŁOSIERDZIE I POKÓJ Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Wydaje się, iż tajemnica wiary chrześcijańskiej...

Symbole ŚDM w naszej parafii

obrazek

Dodano: 26.10.2015 godz. 22:47

Do naszej parafii Symbole ŚDM przybyły w poniedziałek 26 października o godz.9.30 Krzyż został podarowany przez papieża Jana Pawła II w 1984 r. i stał się jak powiedział papież „żywą ikoną Kościoła...

Plan przygotowań ŚDM

obrazek

Dodano: 09.10.2015 godz. 23:28

Prezentujemy plan na najbliższe spotkania przygotowujące do Światowych Dni Młodzieży. Tym razem pomyśleliśmy o wszystkich - są spotkania specjalne dla wspólnoty młodzieżowej, a także dla wszystkich parafian, w...